NEWSLETTER - PRACA NA E-MAIL
ZMIEŃ USTAWIENIA / WYPISZ SIĘ

Urlop wypoczynkowy. Kiedy nabędziesz do niego prawo, kiedy będziesz wypoczywał?

Urlop wypoczynkowy. Kiedy nabędziesz do niego prawo, kiedy będziesz wypoczywał?

Regeneracja sił jest niezwykle ważna dla osób spełniających się zawodowo. Urlop wypoczynkowy jest podstawowym rodzajem urlopu, z którego może skorzystać pracownik. Co należy o nim wiedzieć? Kiedy pracownik nabywa prawo do takiego urlopu?

Trudno wyobrazić sobie pracownika wypełniającego w rzetelny sposób swoje zawodowe obowiązki przez cały rok bez przerwy. Z myślą o komforcie pracowników, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do Kodeksu pracy uregulowań związanych z urlopem wypoczynkowym. W Kodeksie znajduje się też definicja takiego urlopu. Zgodnie z art. 152 § 1 pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego zatrudniony nie może się zrzec.


Będziesz wypoczywać co roku

Co oznacza, że pracownikowi należy się prawo do corocznego urlopu? Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Od tego, czy mowa o osobie podejmującej pracę po raz pierwszy, czy też osobie zatrudnionej od kilku lat, zależy to, kiedy pracownik uzyska prawo do urlopu.

Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy, nabywają prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. Ustawodawca w Kodeksie pracy zdecydował się na zapis, zgodnie z którym pracownik taki z każdym miesiącem nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu każdego pełnego roku kalendarzowego.

Inaczej jest w przypadku pracowników zatrudnionych dłużej niż rok. Pracownicy tacy uzyskują prawo do urlopu zawsze z początkiem roku kalendarzowego, czyli z góry. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego zmienia pracodawcę, to informacja o wykorzystanych przez nich dniach urlopu musi zostać zawarta w świadectwie pracy.


Jednorazowo lub w częściach

Pracownik, który chce udać się na urlop wypoczynkowy, powinien pamiętać o tym, że może skorzystać od razu ze wszystkich przysługujących mu dni wolnych. Jeżeli zdecyduje się na takie rozwiązanie, pracodawca nie może nie udzielić mu urlopu. W praktyce jednak częściej stosowanym rozwiązaniem jest dzielenie urlopu na części. W ten sposób pracownik może odpocząć zarówno w porze letniej, jak i zimą.

Jeżeli zatrudniony zdecyduje się podzielić urlop na części, to powinien pamiętać o tym, że przynajmniej jedna część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wymóg taki stawia ustawodawca w art. 162 Kodeksu pracy.


Urlop wypoczynkowy jest płatny

Pracodawca i pracownicy powinni pamiętać także o tym, że urlop wypoczynkowy jest urlopem płatnym. Odpłatność różni go m.in. od urlopu bezpłatnego, za który osobie zatrudnionej nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Gdy mowa o urlopie wypoczynkowym, pracownikowi przysługuje za niego wynagrodzenie takie, jakie otrzymywałby, gdyby pracował.

Zastosowanie takiego rozwiązania (czyli odpłatności urlopu wypoczynkowego) jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracowników. W praktyce oznacza tyle, że nie muszą się oni obawiać, że za czas urlopu nie otrzymają wynagrodzenia. Warto zauważyć, że prawa do płatnego urlopu nie mają osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli zdecydują się one na skorzystanie z urlopu, to muszą liczyć się z tym, że nie otrzymają wynagrodzenia za czas, gdy nie wykonywały pracy.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze

(brak komentarzy)
Redakcja Praca-piekary.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.

PRACA W MIASTACH
Wszelkie prawa zastrzeżone. MediaBielsko.pl © 2007-2018